Kategorie

Producenci

niszczarki hsm
niszczarki eba
ideal
opus
dahle
fellowes
brother
brother
niszczarka tarnator
rexel
 

Aktualna norma niszczenia dokumentów DIN 66399.

Informacje we dzisiejszych warunkach zapisywane są na różnych nośnikach. Część tych danych jest poufna. Poza tradycyjnym papierem, coraz większą rolę zdobywają media cyfrowe i elektroniczne. Norma DIN 66399 uwzględnia to i określa stopnie bezpieczeństwa również dla tego typu nośników.

Poprzednia norma DIN 32757 została zastąpiona nową DIN 66399

 


1. Klasy ochrony normy DIN 66399

W nowej normie mamy trzy klasy wymagań ochrony danych.
 

 Zagrożenie
Klasa ochrony 1:
Podstawowa potrzeba ochrony danych firmowych.
Ich nieuprawnione ujawnienie lub rozpowszechnienie w pewnym stopniu odbiłoby się negatywnie na działalności firmy. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo działania na szkodę danej osoby ze względu na jej pozycję lub sytuację materialną.

Klasa ochrony 2:
Wysoka potrzeba ochrony danych poufnych.

Nieuprawnione rozpowszechnienie miałoby duże znaczenie dla działalności firmy i mogłoby naruszyć zobowiązania wynikające z umów lub przepisy prawne. Ochrona danych osobowych musi sprostać wysokim wymaganiom. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że dana osoba zostanie znacząco poszkodowana ze względu na jej pozycję lub sytuację materialną.

Klasa ochrony 3:
Bardzo wysoka potrzeba ochrony danych tainych lub poufnych.

Nieuprawnione ujawnienie miałoby poważne (znaczące dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa) skutki i mogłoby naruszyć tajemnice handlowe, umowy lub przepisy prawne. Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zagwarantowana. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia oraz dla wolności osobistej.

 


2. Typy nośników danych według normy DIN 66399

Norma dzieli nośniki na 6 kategorii.

polska1.jpg

 


3. Stopnie bezpieczeństwa według normy DIN 66399

W każdej kategorii nośników mamy siedem stopni bezpieczeństwa w zależności od rozmiaru ścinka.


 
Stopinie bezpieczeństwa:


1 klasa ochrony

1
2
3

2 klasa ochrony
 
3
4
5

3 klasa ochrony
 
5
6
7

 

Stopień bezpieczeństwa 1:     

Wszystkie pisemne dokumenty, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione.

Stopień bezpieczeństwa 2:     

Firmowe dokumenty, które mają stać się nieczytelne lub zostać unieważnione.

Stopień bezpieczeństwa 3:     

Nośniki z danymi poufnymi oraz danymi osobowymi, które wymagają większej ochrony.

Stopień bezpieczeństwa 4:     

Nośniki z danymi szczególnie chronionymi i poufnymi, a także danymi osobowymi, które podlegają większej ochronie.

Stopień bezpieczeństwa 5:     

Nośniki danych z tajnymi informacjami o dużym znaczeniu dla osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji.

Stopień bezpieczeństwa 6:     
Nośniki z tajnymi dokumentami, w przypadku których należy zachować nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
Stopień bezpieczeństwa 7:     
Dla danych ściśle tajnych, wobec których obowiązują najwyższe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa.

 


4. Wszystkie kategorie nośników danych oraz stopnie bezpieczeństwa

Stopień bezpieczeństwa niszczarki zależy od jej noży tnących.

Tabela poniższa przedstawia podział na kategorie nośników danych oraz stopnie bezpieczeństwa.

 


Promocje

Aktualnie brak promocji

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę